Extra vaart 2017

- Maandag 17 April (2e Paasdag)
- Donderdag 25 mei (Hemelvaart)
- Vrijdag 26 mei
- Zaterdag 27 mei
- Maandag 5 juni (2e Pinksterdag)
- Zaterdag 2 september
- Zaterdag 9 september (Open Monumentendag)
- Woensdag 18 Oktober
- Donderdag 19 Oktober
- Woensdag 25 Oktober
- Donderdag 26 Oktober